Rotary International

Rotary International prezidents 2020 – 2021 Holgers Knāks (Holger Knaack)

download

logo_2021

Greetings, fellow Rotarians and Rotaractors!

I am so honored to serve as your president this year. We have important work ahead of us at Rotary, and we are going to have a lot of fun as we do it.

Last year, we launched our five-year Action Plan to build a stronger future for Rotary. We are working to increase our impact, expand our reach, enhance participant engagement, and increase our ability to adapt. The last several months have shown that we — as Rotarians and Rotaractors — can realize these goals as we forge a new path for the future.

Without question, COVID-19 has posed new and previously unimaginable challenges for Rotary. But within every challenge is perhaps an even greater opportunity. And while I could not have known what lay ahead when I selected my theme for the year, Rotary Opens Opportunities has even greater relevance as we begin our new Rotary year.

I am incredibly inspired by how our members have adapted and responded to COVID-19. This global pandemic has made it difficult for many of our clubs to operate as usual, but we persevered, and over the past few months, I’ve enjoyed connecting with my fellow Rotarians and Rotaractors in a new way: by visiting hundreds of clubs from my home. It’s been fun to attend so many meetings virtually. If you haven’t already, I encourage your club to try an online meeting or add an online component, like hosting a guest speaker from a Rotary or Rotaract club located in a different part of the world.

As we build a stronger future for our organization, it’s good that we are reaching out to new people and introducing them to Rotary. It’s important that our clubs reflect the communities we serve. More diverse voices in our clubs and in our leadership will help Rotary stay in touch with a changing world.

So let’s find every opportunity to show we value each and every member. Let’s seize this moment to build on what we’ve learned, to embrace our new reality, to welcome new faces, and to find additional ways to shine. This is how we will have a continuing impact on the world. And if you need assistance along the way, Rotary offers many resources that can help you reach your goals.

Rotary means different things in different parts of the world, but we are all united by our core values and by The Four-Way Test. Rotary may change, but our values remain constant.

I look forward to hearing about how you’re finding new opportunities to engage and make an impact in your club and community. Rotary Opens Opportunities, both for the people we serve and for ourselves.

Thank you.

Holger Knaack
RI President, 2020-21

Rotary International prezidents 2019 – 2020 Marks Daniels Melonijs (Mark Daniel Maloney)

T1920EN_Lockup_PMS-C

Mark_Maloney

PREZIDENTA AICINĀJUMS

ROTARY SAVIENO PASAULI

Rotary balstās uz sakariem. Kad Pols Heriss (Paul Harris) kā jauns advokāts ieradās Čikāgā, viņš izveidoja Rotary viena svarīga iemesla dēļ – lai viņam palīdzētu veidot sakarus ar citiem jaunā pilsētā. Vairāk nekā gadsimtu vēlāk mūsu rīcībā ir neskaitāmi veidi, kā nodibināt draudzību un veidot tīklus, lielākoties tādi, kas Polam Herisam pat sapņos nerādījās. Tomēr Rotary spējas vienot joprojām ir vienreizējas un nepārspējamas.

Pateicoties skaidrajai misijai un struktūrai, Rotary International sniedz iespēju veidot saiknes ar vietējo sabiedrību, dibināt profesionālus sakarus, kā arī rast spēcīgu un ilgstošu draudzību. Biedra statuss savieno mūs ar globālo kopienu, pateicoties neskaitāmiem projektiem un programmām, mūsu vadošo lomu cīņā pret poliomielītu, kā arī mūsu darbu kopā un sadarbībā ar ANO. Pateicoties kalpošanai, mēs veidojam saikni ar cilvēkiem, kuriem ir tādas pašas vērtības, kuri vēlas rīkoties, lai pasaule kļūtu labāka; tā mūs saved kopā ar cilvēkiem, kurus citkārt mēs nebūtu satikuši, kuri mums līdzinās vairāk nekā mēs būtu varējuši iedomāties; un tā mūs saved kopā ar cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga mūsu palīdzība, ļaujot mums izmainīt cilvēku dzīvi visā pasaulē.

Sākoties jaunai desmitgadei, mēs veidojam Rotary nākotni. 2019.-2020. gadā Rotary īstenos savu jauno stratēģisko plānu, reaģēs uz Likumdošanas padomes jaunievedumu un kalpos jomās, uz kurām esam izlēmuši koncentrēties. Tomēr reālais darbs, veidojot Rotary nākotni, notiek mūsu klubos, kur mūsu organizācijai ir jādara viss iespējamais, lai pielāgotos mūsdienu mainīgajai realitātei.

Lai gan klubi joprojām ir Rotary organizācijas kodols, šobrīd mēs esam daudz radošāki un elastīgāki, lemjot par to, kas var būt klubs, kā tas var sapulcēties, un pat to, ko var apspriest Rotary sanāksmē. Mums jābūt labi organizētiem, jādomā stratēģiski un novatoriski par to, kā attiekties pret dalību šajā organizācijā, veidojot plašākas un dziļākas saiknes ar sabiedrību, kā arī veidojot jauna veida klubus, lai piesaistītu un iesaistītu vairāk biedru un panāktu lielāku dažādību.

Rotary tik tiešām ir ģimene. Taču diemžēl pārāk bieži organizācijas struktūra vai vadības prasības var šķist tādas, kas mūsdienās neuzrunā gados jaunākus profesionāļus. Rotary var un vajadzētu sniegt tādu pieredzi, kas mūsu ģimenes papildina, tā vietā, lai ar tām sacenstos. Ja mūsu Rotary klubos valda sirsnība un biedri jūtas gaidīti, un kalpošana iet roku rokā ar ģimeniskumu, tad mēs dodam jaunajiem uz ģimeni orientētajiem profesionāļiem iespēju pieņemt Rotary kalpošanu un saskatīt tajā pozitīvu pilsoniskās iesaistes paraugu. Ja mēs darām tā, lai aizņemtiem profesionāļiem Rotary biroju gaidas būtu reāli sasniedzamas un īstenojamas, mēs attīstām prasmes un radām tīklojumus ar jaunas paaudzes rotariešiem, kas dienās kļūs par Rotary līderiem.

 1. – 2020. gadā mūsu izaicinājums būs nostiprināt tos daudzos veidus, kā Rotary savieno pasauli, veidojot saiknes, kas ļauj talantīgiem, domājošiem un dāsniem cilvēkiem apvienot spēkus un īstenot pārdomātu rīcību, kalpojot Rotary vārdā.

Marks Daniels Melonijs (Mark Daniel Maloney)

2019./2020. gada Starptautiska Rotary prezidents

Rotary vīzija:

Kopā mēs saredzam pasauli, kurā cilvēki apvienojas un rīkojas, lai panāktu ilgstošas pārmaiņas – visā pasaulē, apkārtējā sabiedrībā un sevī.

ROTARY AICINĀJUMS UN ATZINĪBAS RAKSTS

Uz Rotary Atzinības rakstu (Rotary Citation) pretendē klubi, kas atbalsta visas mūsu stratēģiskās prioritātes, īstenojot noteiktas darbības. Klubu rīcībā ir viss Rotary gads, lai sasniegtu prezidenta aicinājumā nospraustos mērķus.

Rotary var automātiski pārliecināties par daudziem jūsu kluba sasniegumiem, ja jūs regulāri atjaunināsiet informāciju par savu klubu un tā biedriem vietnē My Rotary. Par citām aktivitātēm un sasniegumiem jāinformē, izmantojot tādi tiešsaistes rīki kā Rotary Club Central. Lai varētu pretendēt uz Rotary Atzinības rakstu, klubiem gads jāsāk kā aktīviem un labi nokomplektētiem klubiem, un šāds stāvoklis jāsaglabā visa gada garumā. Sasniegumi uz 2019. gada 1. jūliju tiks salīdzināti ar biedru skaitu uz 2018. gada 1. jūliju, bet rezultāti būs zināmi 2019. gada 15. augustā.

Šogad klubi varēs saņemt Rotary Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību (Rotary Citation With Presidential Distinction) tad, ja tie būs sasnieguši Rotary Aicinājuma mērķus, un vienu līdz trīs papildus mērķus.

ATBALSTĪT UN STIPRINĀT KLUBUS

Jāsasniedz vismaz 3 no šiem mērķiem:

 • Jāuzņem vismaz viens jauns biedrs.
 • Jāsaglabā, vai jāuzlabo kluba sniegums, uzturot esošo biedru skaitu vai piesaistot jaunus biedrus.
 • Jāuzlabo kluba biedru skaita uzturēšanas rādītājs par vienu procentpunktu
 • Vai
 • Ja jūsu kluba esošo biedru skaita uzturēšanas rādītājs 2017.-2018. gadā bija 90 procenti vai vairāk, tas jāsaglabā tādā pašā līmenī
 • Jāuzņem par biedru vismaz viena sieviete.
 • Vismaz 60 procentiem kluba biedru vietnē My Rotary jāpaziņo savi dzimšanas dati
 • Jāsponsorē vai jākļūst par vienu no sponsoriem, kas atbalsta kādu jaunu Rotary klubu
 • Jāveic klasificējošs pētījums par savu biedru profesijām un darbu, lai biedru profils atspoguļotu biznesa un profesiju kokteili, kas raksturīgs jūsu rajonam.

 

KONCENTRĒTIES UN VAIRĀK KALPOT CILVĒCEI

Jāsasniedz vismaz 3 no šiem mērķiem:

 • Jāsponsorē Rotary Sabiedriskais korpuss (Rotary Community Corps).
 • Jāsponsorē vai jābūt vienam no sponsoriem, kas atbalsta kādu Interact vai Rotaract klubu.
 • Jāpanāk, ka gadā katrs biedrs Rotary Fondam ziedo vismaz 100 ASV dolāru.
 • Jāpalielina kalpošanas projektos iesaistīto biedru skaits.
 • Jāsarīko pasākums ziedojumu vākšanai vai informētības palielināšanai par Rotary darbu, lai izskaustu poliomielītu.
 • Jāīsteno nozīmīgs vietēja mēroga vai starptautisks kalpošanas projekts vienā no sešām Rotary mērķa jomām.

 

SPODRINĀT ROTARY PUBLISKO TĒLU UN ATPAZĪSTAMĪBU

Jāsasniedz vismaz 3 no šiem mērķiem:

 • Jāziņo par veiksmīgiem klubu projektiem vietnē Rotary Showcase, norādot detalizētu informāciju par aktivitātēm, brīvprātīgo stundu skaitu un savāktajiem līdzekļiem.
 • Jāizmanto Rotary zīmola vadlīnijas, šabloni, kampaņas “Rīcības cilvēki” (People of Action) materiāli un citi resursi, kas palīdz nostiprināt Rotary publisko tēlu.
 • Jānoorganizē, lai kluba biedri tiktos ar mediju pārstāvjiem un pastāstītu par jūsu klubu un Rotary.
 • Jāsarīko kāds pasākums bijušajiem Rotaract biedriem un jāizceļ Rotary sniegtās tīklošanās iespējas.
 • Jāizveido, vai jāturpina partnerība ar kādu biznesa, valdības vai nevalstisko organizāciju un kopīgi jāstrādā pie kāda projekta;
 • Jāsponsorē kāds Jaunatnes apmaiņas students vai RYLA dalībnieks.

2018./2019. GADA ROTARY ATZINĪBAS RAKSTS ROTARACT KLUBIEM

Uz Rotary Atzinības rakstu Rotaract klubiem (Rotary Citation for Rotaract Clubs) pretendē klubi, kas atbalsta visas mūsu stratēģiskajās prioritātes, īstenojot noteiktas aktivitātes. Klubu rīcībā ir viss Rotary gads, lai sasniegtu prezidenta aicinājumā noteiktos mērķus.

Lai pretendētu uz Rotary Atzinības rakstu, Rotaract klubiem jābūt sertificētiem Rotary International un atzītiem no apgabala gubernatora puses līdz 2018. gada 1. jūlijam. Klubiem par saviem sasniegumiem jāpaziņo, iesniedzot pretendenta veidlapu līdz 2019. gada 1. jūlijam.

Šogad Rotaract klubi var saņemt Rotary Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību (Rotary Citation With Presidential Distinction), ja tie sasniegs Rotary aicinājumā nospraustos mērķus plus vienu līdz trīs papildus mērķus.

ATBALSTĪT UN STIPRINĀT KLUBUS

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Jāuzņem vismaz viens jauns biedrs.
 • Vismaz 50 procentiem biedru jānorāda savas prasmes un intereses savos profilos vietnē My Rotary.
 • Jāizveido vai jāuztur partnerklubu attiecības.

KONCENTRĒTIES UN VAIRĀK KALPOT CILVĒCEI

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Ziedojumu apjomam PolioPlus programmai jāsasniedz vidēji vismaz 25 ASV dolāri uz vienu biedru.
 • Jāsarīko pasākums ziedojumu vākšanai vai informētības palielināšanai par Rotary darbu, lai izskaustu poliomielītu.
 • Sadarbībā ar savu sponsora Rotary klubu jāīsteno nozīmīgs vietēja mēroga vai starptautisks kalpošanas projekts vienā no sešām Rotary mērķa jomām.

SPODRINĀT ROTARY PUBLISKO TĒLU UN ATPAZĪSTAMĪBU

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Jāziņo par veiksmīgiem klubu projektiem vietnē Rotary Showcase, norādot detalizētu informāciju par aktivitātēm, brīvprātīgo stundu skaitu un savāktajiem līdzekļiem.
 • Jāizmanto Rotary zīmola vadlīnijas, šabloni, kampaņas “Rīcības cilvēki” (People of Action) materiāli un citi resursi, kas palīdz nostiprināt Rotary publisko tēlu.
 • Jāsarīko kāds pasākums Pasaules Rotaract nedēļas laikā, ieteicams, 13. martā, kas ir Rotaract jubilejas datums, jāuzaicina plašsaziņas līdzekļi, lai informētu par savu klubu un Rotary.

2018./2019. GADA ROTARY ATZINĪBAS RAKSTS INTERACT KLUBIEM

Uz Rotary Atzinības rakstu Interact klubiem (Rotary Citation for Interact Clubs) pretendē klubi, kas atbalsta visas mūsu stratēģiskajās prioritātes, īstenojot noteiktas aktivitātes. Klubu rīcībā ir viss Rotary gads, lai sasniegtu prezidenta aicinājumā noteiktos mērķus.

Lai pretendētu uz Rotary Atzinības rakstu, Interact klubiem jābūt sertificētiem Rotary International un atzītiem no apgabala gubernatora puses līdz 2018. gada 1. jūlijam. Turklāt kādam pilngadīgam kluba padomniekam līdz 1. jūlijam ir jāiesniedz Rotary savs vārds un kontaktinformācija. Ierēdņiem no sponsorējošā Rotary kluba vai Interact kluba padomniekiem par kluba sasniegumiem jāpaziņo, iesniedzot pretendenta veidlapu līdz 2019. gada 15. augustam.

Šogad Interact klubi var saņemt Rotary Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību (Rotary Citation With Presidential Distinction), ja tie sasniegs Rotary aicinājumā nospraustos mērķus plus vienu līdz trīs papildus mērķus.

ATBALSTĪT UN STIPRINĀT KLUBUS

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Jāsarīko sanāksme, kurā biedri tiek iepazīstināti ar Rotary programmām jaunajiem līderiem, piemēram RYLA un Rotary Jauniešu apmaiņa (Rotary Youth Exchange).
 • Jāsadarbojas ar savu sponsorējošo Rotary klubu vai padomnieku, lai noorganizētu un piedalītos karjeras dienā vai kādā mentoringa pasākumā.
 • Jāsadarbojas ar savu sponsorējošo Rotary klubu vai padomnieku, lai topošos absolventus, kas ir Interact biedri, savestu kopā ar Rotaract klubiem, kas bāzējas universitātēs vai vietējā sabiedrībā.

KONCENTRĒTIES UN VAIRĀK KALPOT CILVĒCEI

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Jāsaplāno un jāīsteno projekts Pasaules Jauniešu kalpošanas dienai (Global Youth Service Day).
 • Jāsarīko pasākums ziedojumu vākšanai vai informētības palielināšanai par Rotary darbu, lai izskaustu poliomielītu.
 • Sadarbībā ar savu sponsorējošo Rotary klubu vai padomnieku jāīsteno nozīmīgs vietēja mēroga vai starptautisks kalpošanas projekts vienā no sešām Rotary mērķa jomām.

SPODRINĀT ROTARY PUBLISKO TĒLU UN ATPAZĪSTAMĪBU

Jāsasniedz vismaz 2 no šiem mērķiem:

 • Jāziņo par veiksmīgiem klubu projektiem vietnē Rotary Showcase, norādot detalizētu informāciju par aktivitātēm, brīvprātīgo stundu skaitu un savāktajiem līdzekļiem.
 • Jāizmanto Rotary zīmola vadlīnijas, šabloni, kampaņas “Rīcības cilvēki” (People of Action) materiāli un citi resursi, kas palīdz nostiprināt Rotary publisko tēlu.
 • Jāsarīko kāds pasākums Pasaules Interact nedēļas laikā, ieteicams 5. novembrī, kas ir Interact jubilejas datums, jāuzaicina plašsaziņas līdzekļi, lai informētu par savu klubu un Rotary.

2018./2019.GADA ROTARY PREZIDENTA ATZINĪBAS RAKSTS PAR IZCILĪBU

ROTARY KLUBI

Jāsasniedz šie mērķi, lai papildus Rotary Atzinības rakstam saņemtu SUDRABA (1 mērķis), ZELTA (2 mērķi) vai PLATĪNA (3 mērķi) Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību.

 • Jāpalielina kluba biedru skaits, uzņemot piecus vai vairāk jaunus biedrus.
 • Vismaz 4 reizes mēnesī sociālajos medijos jāinformē par sava kluba biedriem kā Rīcības cilvēkiem, popularizējot savu klubu un tā darbību kalpošanas vārdā.
 • Jāuzsāk vai jāturpina līderības, personīgās vai profesionālās izaugsmes programma, lai uzlabotu kluba biedru prasmes un padarītu viņus par vērtīgākiem biedriem.

ROTARACT KLUBI

Jāsasniedz šie mērķi, lai papildus Rotary Atzinības rakstam saņemtu SUDRABA (1 mērķis), ZELTA (2 mērķi) vai PLATĪNA (3 mērķi) Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību.

 • Jāpalielina kluba biedru skaits, uzņemot piecus vai vairāk jaunus biedrus.
 • Vismaz 4 reizes mēnesī sociālajos medijos jāinformē par sava kluba biedriem kā Rīcības cilvēkiem, popularizējot savu klubu un tā darbību kalpošanas vārdā.
 • Jāuzsāk vai jāturpina līderības attīstības, personīgās vai profesionālās izaugsmes programma, lai uzlabotu kluba biedru prasmes un padarītu viņus par vērtīgākiem biedriem.

INTERACT KLUBI

Jāsasniedz šie mērķi, lai papildus Rotary Atzinības rakstam saņemtu SUDRABA (1 mērķis), ZELTA (2 mērķi) vai PLATĪNA (3 mērķi) Prezidenta Atzinības rakstu par izcilību.

 • Sadarbībā ar savu sponsorējošo Rotary klubu vai padomnieku jāizpēta vietējais Rotary klubs un citas stipendiju iespējas, kas pieejamas jūsu kluba biedriem, un ar šīm iespējām jāiepazīstina kluba biedri.
 • Jāiesniedz ikgadējam Interact Video Balvas konkursam sižets par sava kluba biedriem kā Rīcības cilvēkiem.
 • Jāuzsāk vai jāturpina līderības attīstības programma, lai uzlabotu kluba biedru prasmes un padarītu viņus par vērtīgākiem biedriem.

Kopā mēs redzam pasauli, kurā cilvēki apvienojas un rīkojas, lai radītu paliekošas pārmaiņas – visā pasaulē, mūsu vietējā sabiedrībā un sevī.