VELSA

VELSA, AK (D 1150)

Velsas RFE vizīte mūsu apgabalā 2019. gada 29.maijs-9.jūnijs

Atbildes vizīte Velsā – 2019.g. 4 -16.septembris

Pieteikums – līdz 2018.gada 1.novembrim