RK Liepāja vēsture

LIEPĀJAS  ROTARY  KLUBA TAPŠANAS  VĒSTURE

1939. GADA  SĀKUMĀ  Eiropas rotariešu pārstāvis Baltijas valstīs un Latvijas pirmā Rīgas Rotari kluba Prezidents VALTERS  VOITS,  ierosina dibināt Rotari klubu Liepājā.

1939. GADA  15. MARTĀ sākas Liepājas Rotari kluba dibināšanas priekšdarbi.

1939. GADA  21. MARTĀ Liepājas pilsētas viesnīcā paraksta Liepājas Rotari kluba Statūtus. Šajā procedūrā piedalās Rīgas Rotari kluba Prezidents, zvērinātais advokāts V. VOITS  un kluba sekretārs, docents P. LEJIŅŠ.

1939. GADA  03. AUGUSTĀ Liepājas Rotari klubu UZŅEM Starptautiskajā Rotary klubu Savienībā ar kārtas Nr.5097.

1939. GADA  04. NOVEMBRĪ ir Liepājas Rotari kluba oficiālie atklāšanas svētki. Šajā pat laikā Liepājā notiek Latvijas Rotari klubu Prezidentu un sekretāru konference.

1940. GADA  02. APRĪLĪ Liepājas Rotari klubs atzīmē savu gada jubileju. Kluba pilnsapulces kvorums ir 12 biedri, bet Valdē darbojas 5 cilvēki.

1940. GADA  traģiskie notikumi Latvijā  VARDARBĪGI    PĀRTRAUC Liepājas Rotari kluba darbību līdz 1994. gada oktobrim.

1994. GADA  NOGALĒ pulcējas Liepājas Rotari kluba atjaunošanas iniciatīvas grupa: pilsētas Mērs – ķirurgs  TEODORS  Eniņš,

Latvijas fotomākslinieku savienības viceprezidents  HUBERTS  Stankevičs,  a/s Liepājas Siltums  prezidents ANDRIS Jaunsleinis, SIA  Aviokompānija Liepāja  prezidents IMANTS  Vismins, viesnīcas Līva direktors ARNOLDS  Ķeiris, a/s  Kursa ārējo sakaru daļas vadītājs  ANDRIS Vavilovs un firmas  Laskana  direktors GUNVALDIS Vēsmiņš. Par vēlmi atjaunot Liepājas Rotari klubu tiek informēta Liepājas sadraudzības pilsētas Belavjū (ASV) pārstāve, ārste Zaiga FILIPS-ALKSNE, kas tobrīd atrodas Liepājā darba vizītē.

1994. GADA 07. OKTOBRĪ kluba atjaunošanas iniciatīvas grupa saņem vēstuli no Belavjū rotariešiem ar padomiem un norādījumiem par kluba darbības atjaunošanas pasākumiem.

Liepājas Rotari kluba atjaunošanā lielu atbalstu sniedz Rīgas Rotari kluba pārstāvji – Latvijas rotariešu kustības patriarhs, tulkotājs VALDIS Bisenieks; arhitekts PĒTERIS Krauklis un Latvijas Nacionālās Operas  producents, 1994./95. gada Rīgas Rotari kluba prezidents GUNTIS  Gailītis.

1995. GADA 05. FERBRUĀRĪ viesnīcā Līva pulcējas Starptautiskās Rotary kustības apgabala Nr.2410 gubernators

G. GRANTINGERA kungs, jaungubernators H. B. KELLERA kungs, Rīgas rotariešu pārstāvji, kā arī potenciālā Liepājas Rotari kluba biedri.

1996. GADA 15. MAIJĀ apgabala gubernators H. KELLERA kungs, iebraucot Liepājā, paziņo, ka

1996. GADA 14. MAIJĀ ATJAUNOTS LIEPĀJAS  ROTARI  KLUBS !

1996. GADA 06. JŪLIJĀ notiek Liepājas Rotari kluba ATJAUNOŠANAS svinīgā ceremonija, kurā piedalās distrikta gubernators P. A. HALGRENA kungs ar kundzi, citu Latvijas Rotari klubu pārstāvji, viesi. Sv.Trīsvienības baznīcā mācītājs S. SPROĢIS iesvēta Liepājas Rotari kluba jauno karogu. Liepājas Latviešu biedrības namā gubernators pasniedz sertifikātu par LIEPĀJAS  ROTARI  OFICIĀLU  IEKĻAUŠANU STARPTAUTISKAJĀ  ROTARY  KLUBU  SAVIENĪBĀ! Pie viesnīcas Līva (kluba mājvietas), paceļ Starptautiskās ROTARY klubu savienības karogu un atklāj plāksni.

Kā vienmēr Rotari labdarības lauks ir ļoti plašs un šīs darbības pamatā vienmēr būs devīze

„ ESI   DRAUGS ! ”