Četru jautājumu tests

Būtu grūti detaļās regulēt tādas organizācijas darbību, kura pārstāvēta 196 valstīs un ģeogrāfiskajos apgabalos. Tāpēc mūsu kopīgais dokuments formulē vadlīnijas un organizācijas darbības ietvarus ar zināmām obligātām sastāvdaļām, un tad šajos ietvaros katrs klubs var veidot un attīstīt savu darbību. Par rotarieša palīglīdzekli ikdienas dzīvē RI prezidents (1954-1955) Herberts Teilors (Herbert Taylor) formulēja t.s. 4 jautājumu testu, kurā uz šādiem jautājumiem jāvar atbildēt ar “jā”:

  1. Vai tā ir patiesība?
  2. Vai tas ir godīgi pret visiem, uz ko tas attiecas?
  3. Vai tas veicina labu gribu un draudzību?
  4. Vai tas nāks par labu visiem, uz ko tas attiecas?

Kat arī šī mēraukla radīta citā pasaules daļā (ASV) un drīz būs sasniegusi jau piecdesmit gadu vecumu, tā vēl joprojām ir labi izmantojama. Uz šo testu jāatbild nevienam citam kā jautājumu uzdevējam pašam.

Rotary-This-is-Rotary-Poster1