VALKAS PROJEKTI

Nozīmīgākie projekti, notikumi un pasākumi

Piedalīšanās starptautiskajās jauniešu apmaiņas programmās.

  • Rotari jauniešu apmaiņas studenti ASV Misūri štatā:

1999./2000.mācību gads – Elīna Biezā (Hannibalas vidusskolā)

2000./2001.mācību gads – Mareks Smans (Van Buren vidusskolā)

2001./2002.mācību gads – Agris Batalauskis

2002./2003.mācību gads – Līga Lazdiņa (Warenton vidusskolā)

2003./2004.mācību gads – Dāvis Doršs

2004./2005.mācību gads – Ginta Ēķe, Gundars Smans, Vitālijs Berežaņins (Teksasas štatā)

2005./2006.mācību gads – Aigars Naglis

2006./2007.mācību gads – Emīlija Veselova

  • Rotari jauniešu apmaiņa ar Vāciju:

2007./2008.mācību gads – Zane Rēpele

  • Valkas rajona jauniešu piedalīšanās Rotari vasaras nometnēs:

2001.gada vasarā – Raimonds Sausais (Valka) Holandē

Elīna Muižniece (Valka) Vācijā

Ingus Namnieks (Zvārtava) Vācijā

Diāna Dubrovska (Valka) Holandē

2002.gada vasarā – Jānis Sloka (Valka) Holandē

Ilze Celiņa (Valka) Vācijā

Liene Kalniņa (Vijciems) Vācijā

Jānis Batalauskis (Valka) Vācijā

2003.gada vasarā – Digne Ūdre (Valka) Holandē

Edijs Vilciņš (Valka) Holandē

Roberts Krastiņš (Valka) Holandē

2004.gada vasarā – Inta Papēde (Valka) Holandē

2005.gada vasarā – Sandra Selga (Valka) Holandē

2007.gada vasarā – Aigars Naglis (Valka) Serbijā

2008.gada vasarā – Hristina Marčuka (Valka) Holandē

Vietējie projekti:

Palīdzība Valkas pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa”: vairākkārtēji klubu biedru ziedojumi (grāmatas, kancelejas preces, naudas līdzekļi, ieejas kāpņu atjaunošana).

Valkas pilsētas Robežtirgus ietvaros katru gadu (sākot no 2003.gada) klubs palīdz organizēt Labdarības loteriju – ziedojumu vākšanu dažādiem mērķiem, piemēram, bērnu rotaļu laukuma izveidošanai Valkā, instrumentu iegādei J.Cimzes mūzikas skolai, “gaisa” mūzikai, skeitparka aprīkojumam, Valkas pilsētas labiekārtošanai – tirgošanās galdu iegādei, Valkas novada bibliotēkām –  grāmatu krājumu papildināšanai, Valkas pilsētas labiekārtošanai – soliņu un atkritumu tvertņu iegādei, J.Cimzes vaska figūras izgatavošanai, Lielo šūpoļu izgatavošanai un uzstādīšanai uz Valkas – Valgas robežas pie Varžupītes posmā starp Rīgas un Raiņa ielām, Valkas/Valgas skulptūras izgatavošanai un uzstādīšanai uz Valkas – Valgas robežas starp Rīgas un Raiņa ielām u.c.

Projekti ar starptautisku atbalstu:

Sadarbība ar Stockholm Brommaplan klubu Zviedrijā.

Savstarpējas īslaicīgas vizītes.

Zviedru draugu finansiāla palīdzība Valkas klubam biedra naudu apmaksā kluba darbības pirmajos divos gados.

Valkas jauno uzņēmēju apmaiņas vizīte Zviedrijā 2000.gada maijā: Gita Krastiņa no SIA “K”, Raimonds Videmanis no SIA “Valhalla”, Uģis Putniņš no SIA “Valkas MD”.

Stockholm Brommaplan kluba dāvinātā nauda tiek nodota topošajai operas dziedātājai Silgai Tīrumai, lai atbalstītu viņas studijas Austrijā.

Stockholm Brommaplan dāvinājumi kristīgajam bērnudārzam “Gaismiņa”.

Palīdzība Latvijas Sarkanā Krusta Valkas nodaļas Ģimenes atbalsta centram. Kopīgi iesniegto projektu atbalsta Pasaules bērnu fonds (“World Childhood Foundation”): fonds 1 gadu finansē atalgojumu centra vadītājai. Pēc jaunu projektu iesniegšanas fonds atbalsta centru arī 2002., 2003. un 2004.gadā (alga centra vadītājai, aprīkojuma iegāde).

Rotari klubi no Iserlohn-Walstadt (Vācija), Luton Someries (Anglija) un Gemert Beek-en-Donk Lieshout (Holande) atbalsta Ērģemes bērnu namu. Iepriekš minētie klubi ziedo bērnu namam naudu (iegādāts mūzikas centrs, televizors), kā arī sūta dāvanas uz Ziemassvētkiem. Visi trīs klubi finansiāli atbalstīja arī kristīgo bērnudārzu “Gaismiņa” – dāvināja līdzekļus jaunu gultiņu iegādei. Klubu dāvinājums (EUR 600,00) tiek nodots Valkas ģimnāzijai un Valkas pamatskolai nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Tika realizēts apjomīgs projekts – Ērģemes bērnu nama telpu rekonstrukcija 2005.gada vasarā (ar Holandes kluba līdzdalību) un pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” rotaļu laukuma rekonstrukcija 2006.gada vasarā (ar Anglijas kluba līdzdalību); šie klubi sniedza arī finansiālu atbalstu darbu veikšanai. Projekta noslēgumā, 2007.gada oktobrī, Gemert Beek-en-Donk Lieshout Rotari klubs viesojas Valkā un atved dāvinājumu – lietotus datorus skolām un rotaļlietas pirmsskolas izglītības iestādēm “Pasaciņa”, “Gaismiņa” un Ērģemes bērnu namam.

2001.gada novembris – 2002.gada aprīlis. Tiek realizēts kluba vēsturē pirmais Starptautiskā Rotari fonda “Matching Grant” projekts ar Japānas 2710.Rotari apgabala atbalstu – datorklases iekārtošana Palsmanes speciālajā internātskolā (finansējums USD 9224,00).

2001.gada nogalē ievietoti divi projektu pieteikumi 2410.apgabala mājas lapas projektu tirdziņā : lūgums finansiāli atbalstīt Valkas rajona Bērnu fonda nodaļas projektus par bērnu invalīdu integrāciju sabiedrībā un bērnu rotaļlaukumu atjaunošanu Valkā. Saņemts atbalsts no Kalmāras RK, Zviedrija (USD 1115,00) bērnu invalīdu atbalstam.

2002.gada pavasarī iesniegti divi pieteikumi Starptautiskā Rotari fonda “Matching Grant” programmai. Abi projekti ir sekmīgi realizēti:

– 2003.gada maijs – decembris “Labdarības virtuves iekārtošanai Valkas slimnīcas telpās” (kopējais finansējums USD 10200,00), sadarbībā ar Dronninglundas un Hals Rotari klubiem no Dānijas.

– 2003.gada novembris – 2004.gada oktobris “Aprīkojuma iegāde Valkas slimnīcas ātrās palīdzības mašīnām” (kopējais finansējums USD 18100,00), sadarbībā ar Mühldorf – Waldkraiburg (Vācija), Crėtel-est de Paris (Francija) un Binasco – Milan (Itālija) Rotari klubiem.

Sākot no 2010.mācību gada līdz 2013.mācību gada beigām, pamatojoties uz 2010.gada 28.septembrī noslēgtā sadarbības līguma starp Valkas Rotari klubu un Valkas novada domi, Valkas ģimnāziju, Valkas, Kārķu, Vijciema un Ozolu pamatskolām, tiek apmaksātas pusdienas Valkas novada pamatskolu 2.klašu skolēniem un Valkas ģimnāzijas skolēniem, kuri dzīvo dienesta viesnīcā. 2013.gada 10.jūnijā tika noslēgts līgums par Valkas novada pamatskolu trešo klašu skolēnu pusdienu maksas segšanu par periodu no 2013.gada 13.maija līdz 2013.gada 24.maijam. Līdzekļus pusdienu maksas segšanai Valkas Rotari klubs saņēma no Rotary International 2410.apgabala Zviedrijas klubiem.

2012.gada aprīlī no Norčēpingas Rotary kluba tika saņemts ziedojums EUR 400,00 vērtībā, kur bija saziedots sporta nodarbību aprīkojums.

2014.gadā – visām Valkas novada izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām) tika iegādāti 14 bezkontakta termometri par kopīgo summu EUR 186,00.

2016.gada jūlijā tiek sniegts atbalsts EUR 270,00 apmērā Valkas ģimnāzijas skolēnam Gustam Svenam Pētersonam, lai viņš varētu doties uz mācībām “United World Colleges” koledžā Ķīnā.

Katru gadu Valkas Rotari klubs Valkas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem organizē labdarības pasākumu – koncertu Ziemassvētkos Valkas Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā. LAIPNI AICINĀTI!