Privātuma politika

Ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas nosacījumus, informējam, ka apmeklējot Rotary kluba organizētos publiskos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti un iemūžināti videomateriālos. Šī informācija var tikt izmantota Rotary atpazīstamības nodrošināšanai un veidošanai, publicējot video ierakstus un fotogrāfijas sociālajos tīklos un interneta mājas lapā, jebkurā masu informācijas līdzeklī, kā arī dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām.

Piedaloties Rotary rīkotajos publiskajos pasākumos, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai un izmantošanai.

Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu un/vai filmēšanu paziņojot par to fotogrāfam/video operatoram pasākuma laikā.

Pēc foto vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties konkrētu foto vai video dzēšanu, rakstot uz e-pastu anita.puzule@rotary.lv.

Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Rotary nelikumīgi apstrādā Jūsu personas datus.

Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums: nodrošināt Rotary organizācijas publisko pasākumu popularizēšanu masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību.