JAUNIEŠIEM

Rotaract DaugavaROTARACT, INTERACT un RYLA

Rotaract un Interact ir daļa no Rotary, tie ir jauniešu dažādās vecuma grupās, kurai aktīvi sadarbojas cits ar citu, lai veidotu labdarības projektus, palīdzētu videi un darbotos kopā ar citiem domu biedriem no visas pasaules.

Būtisks Rotary aspekts ir līderības prasmju attīstīšana un veidošana jauniešu vidē. Tādēļ Rotary ir izveidojis tieši jauniešiem, jaunajiem līderiem, apvienības un programmas, kas palīdz interesentiem pilnveidoties un attīstīt savas prasmes. Ar šo apvienību palīdzību jaunieši nostiprina savas līderības prasmes, darbojas sabiedriskos projektos, paplašina savu pasaules uztveri, veido kontaktus un iegūst jaunus draugus visā pasaulē.

ROTARACT

Rotaract ir organizācija, kura pulcē jauniešus vecumā no 18 gadiem, lai apmainītos ar idejām, veidotu labdarības projektus, attīstītu līderības un profesionālās prasmes kā arī izklaidētos. Klubos visā pasaulē Rotary un Rotaract biedri strādā plecu pie pleca, lai uzlabotu apkārtējo vidi un nesavtīgi palīdzētu sabiedrībai. Rotaract klubi pārvalda un finansē savus klubus neatkarīgi. Notiek cieša Rotaract sadarbība ar savu vietējo Rotary klubu un var tajā iestāties pēc tam, kad būs beiguši darboties kā Rotaract biedri.

Rotaract sākums meklējams 1968. gadā, kad Charlotte North Rotary klubā (Šarlote, Ziemeļkarolīna, ASV) tika izveidota Rotary International jauniešu programma. Mūsdienās tā ir nozīmīga Rotary organizācijas sastāvdaļa, kuru veido vairāk nekā 10 900 klubi ar apmēram 210 000 biedriem no 180 valstīm, visā pasaulē. Rotaract iesaistās arī starptautiskos Rotary projektos, lai veicinātu mieru un savstarpējās sapratnes attīstību pasaulē.

KĀ ES VARU PIEVIENOTIES ROTARACT?

Sekojiet Rotaract sociālajos tīklos Facebook, Instagram,  lai uzzinātu, ko Rotaract klubi dara pasaulē. Droši sazinieties ar Rotaract Latvia klubiem, lai uzzinātu kā tiem pievienoties vai veidotu cita veida sadarbību.

INTERACT

Interact ir klubs jauniešiem no 12 līdz 18 gadiem, kuri vēlas darboties kopā ar citiem jauniešiem no savas pilsētas vai skolas. Interact kluba biedri rod prieku, īstenojot projektus un iegūstot zināšanas par pasauli. Interact klubi organizē vismaz divus projektus gadā – vienu vērstu uz sabiedrību un otru tādu, kas veicina starptautisko sapratni. Lai gan Interact klubi saņem vadlīnijas no atsevišķiem Rotary klubiem, tie paši pārvalda un uztur savu darbību. Notiek aktīva sadarbība ar Rotaract un Rotary klubiem.

KĀ ES VARU PIEVIENOTIES INTERACT?

Sekojiet Interact aktivitātēm sociālajā tīklā Facebook un apmeklējiet Interact YouTube kanālu, lai uzzinātu, ko Interact klubi dara pasaulē. Lai uzzinātu vairāk par Interact klubiem Latvijā sazinieties ar Interact Riga klubu.

RYLA

RYLA – Rotary jauniešu līderības seminārs (Rotary Youth Leadership Awards) ir Rotary vadīta līderības pilnveidošanas programma. Lai gan dalībnieku vecums nav ierobežots, lielākajā daļā pasākumu mērķauditorija ir vidusskolas skolēni, augstskolu studenti un jaunie profesionāļi. RYLA pasākumi lielākoties norit 3 līdz 10 dienas. Šo ietvaros notiek prezentācijas, aktivitātes un semināri par dažādām  tēmām, to skaitā:

  • Līderības pamati un ētika;
  • Komunikāciju prasmes;
  • Problēmu risināšana un konfliktu vadība;
  • Kopienas un globālā pilsonība;

KĀ ES VARU PIEDALĪTIES RYLA?

Sekojiet RYLA sociālajā tīklā Facebook, lai uzzinātu par iedvesmojošiem pasākumiem visā pasaulē.

RYLA dalībniekus izvirza viņu vietējie Rotary klubi. Lai uzzinātu vairāk par RYLA aktivitātēm savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo Rotary klubu.