Kas ir Rotary?

Rotary ir organizācija, kas visā pasaulē vieno ap 1,2 miljoniem uzņēmēju un citu profesiju pārstāvju. Rotary biedri īsteno dažādus palīdzības projektus, atbalsta augstus profesionālās ētikas principus un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē. Rotary organizācijas moto ir „Pašaizliedzīgi kalpot”.

Rotary organizācijas kodols ir klubi, kas pulcējas reizi nedēļā un apvieno noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā dzīvojošus biedrus. Klubu vada biedru ievēlēts prezidents un kluba valde, kas mainās katru gadu, dodot iespēju ikvienam biedram izkopt un pilnveidot savas līdera prasmes. Šobrīd vairāk nekā 200 pasaules valstīs un reģionos darbojas ap 35 000 klubu, kurus vieno kopīgi ideāli, mērķi un ētiskās vērtības.

Rotary kustība aizsākās 1905. gadā Čikāgā, kur advokāts Pols Heriss nodibināja pirmo klubu. Savukārt Latvijā pirmais Rotary klubs tika izveidots 1932. gadā – tas ir Rīgas Rotary klubs, kas savu darbību turpina joprojām. Šodien dažādās Latvijas pilsētās ir jau 20 Rotary klubi, kas ar savu darbu cenšas veidot mūsu sabiedrību demokrātisku, līdztiesīgu un humānu.

Ko nozīmē būt par rotarieti?
Katrs rotarietis ir biedrs kādā no Rotary klubiem, kas reizi nedēļā noteiktā dienā tiekas pusdienu sanāksmē. Ir arī klubi, kas tradicionālo pusdienu vietā pulcējas kopīgā brokastu vai vakariņu sanāksmē. Rotary biedram gadā jāpiedalās vismaz 50% kluba sanāksmju. Uz tām biedri var aicināt līdzi arī viesi, kas nav rotarietis. Ceļojuma vai atvaļinājuma laikā jūs vienmēr būsit laipni gaidīti ciemiņi jebkurā Rotary klubā – gan savā valstī, gan ārzemēs, jo nozīmīte ar Rotary zobratu visur būs kā atslēga un pazīšanās zīme. Rotary šodien darbojas gandrīz visās pasaules valstīs, izņemot dažas diktatoriska režīma valstis. Pasaulē ir vairāk nekā 1,2 miljoni rotariešu.

Kas var kļūt par rotarieti?
Rotary ir ar politiku nesaistīta, atvērta organizācija, kas savās rindās vieno profesionālā darbā aktīvus vīriešus un sievietes. Katru profesiju grupu klubā var pārstāvēt ne vairāk kā pieci biedri. Šāds princips noteikts tālab, lai klubā pēc iespējas plašāk būtu pārstāvēts katrai pilsētai vai apdzīvotai vietai raksturīgais profesiju spektrs – gan uzņēmējdarbībā, gan valsts pārvaldībā un sabiedriskajā sektorā. Darbojoties klubā, katram rotarietim ir iespēja iepazīt dažādu profesiju pārstāvjus un dalīties sabiedriskajā un profesionālajā pieredzē. Tādējādi Rotary biedri iegūst lielisku iespēju paplašināt savu redzesloku un iepazīt citas profesijas un darbības jomas.

Pasaules lielākā „pusdienu universitāte”
Rotary dažkārt dēvē par pasaules lielāko „pusdienu universitāti”, jo ap 90% sanāksmju klubā uzstājas viesi ar īsiem priekšlasījumiem par visdažādākajiem tematiem, ļaujot rotariešiem gūt ieskatu dažādās parādībās, notikumos un iegūt izglītojošu informāciju, kas bagātina ikvienu.

Rotary vietējie un starptautiskie projekti
Rotary klubi īsteno dažādus projektus, kuru mērķis visbiežāk ir palīdzēt bērniem un jauniešiem, kā arī citiem sabiedrības locekļiem, kam vajadzīgs atbalsts. Projekti var būt gan vietēji, gan starptautiski. Piemēram, Rotary organizē ārstu brīvprātīgo darbu Āfrikā. Apvienojot spēkus, pasaules Rotary klubi īsteno arī apjomīgus starptautiskus projektus. Piemēram, kopā ar ANO Rotary daudzus gadus strādājis pie grandiozas vakcinācijas kampaņas „EndPolio” ar mērķi pasaulē pilnībā iznīcināt poliomielītu. Milzīgs darbs tiek ieguldīts arī analfabētisma apkarošanas pasākumos. Lai finansētu tik liela mēroga pasākumus, Rotary klubi var gan ziedot līdzekļus Rotary fondam, kura peļņu izmanto starptautisku projektu atbalstīšanai, gan paši īstenot palīdzības projektus dažādās pasaules malās.

Rotary iegulda jauniešos
Īpašu uzmanību Rotary velta jauniešiem – šos centienus spilgti apliecina Rotary piedāvātā vidusskolēnu apmaiņas programma. Jauniešiem tiek dota iespēja vienu gadu pavadīt citā valstī, dzīvojot viesģimenēs un mācoties vietējā skolā. Programmas mērķis ir ļaut jauniešiem iepazīt citas valsts kultūru un dzīves apstākļus, apgūt svešvalodas un iegūt jaunus draugus.

Jauniem cilvēkiem, kas jau strādā savā profesijā un nav rotarieši, tiek piedāvāts piedalīties studiju grupu apmaiņas programmā (GSE), kas dod iespēju doties četras nedēļas ilgā Rotary organizētā pieredzes apmaiņas braucienā uz citu valsti. Grupas dalībniekus attiecīgajā valstī uzņem noteikta apgabala rotarieši, piedāvājot intensīvu programmu, kurā iekļautas gan tikšanās ar attiecīgo profesiju pārstāvjiem, gan Rotary klubu apmeklējumi, gan iepazīšanās ar valsts kultūru un tradīcijām. Tajā pašā gadā apgabals atbildes vizītē uzņem grupu no valsts, uz kuru devušies mūsu grupas dalībnieki.

Tādējādi katru gadu vairākiem Latvijas pusaudžiem un jauniem cilvēkiem, kas jau strādā izvēlētajā profesijā, ar Rotary atbalstu tiek dota iespēja iegūt bagātīgu pieredzi, un Rotary cer, ka tā veicinās starptautisko sapratni un padziļinās izpratni par dzīves apstākļiem citās valstīs.

Rotary vēsture
Rotary 1905. gadā Čikāgā dibinājis Pols Heriss, kas pirms advokāta karjeras uzsākšanas bija izmēģinājis spēkus dažādās profesijās.

Ja iesākumā Rotary tika dibināts kā biedrība ar komerciālām interesēm, tad pavisam drīz tā sāka vērsties plašumā, piesaistot visdažādāko profesiju pārstāvjus. Līdzās sākotnējam mērķim – veicināt dažādu profesiju pārstāvju savstarpējos kontaktus – organizācija izvirzīja arī sociālas palīdzības un labdarības uzdevumus.

Starptautiskais Rotary (RI) šodien
RI galvenais birojs un Rotary fondu administrācija atrodas Evanstonā, ASV. RI vada Rotary biedru ievēlēts prezidents. Iepriekšējo gadu RI prezidenti pārstāvējuši tādas valstīs kā Taizeme, Nigērija, ASV, Zviedrija un Jaunzēlande – Rotary organizācijas starptautiskais raksturs atspoguļojas arī šajā ģeogrāfiskajā daudzveidībā. Centrālajai vadībai pakļautas administratīvas vienības katrā valstī. Zviedrijas un Latvijas klubu administratīvais birojs atrodas Stokholmā. Valstis ir iedalītas apgabalos, un katru apgabalu vada uz vienu gadu ievēlēts gubernators. Katru atsevišķo Rotary klubu vada kluba valde un prezidents, arī tie mainās ik gadu. Kluba darbs organizēts dažādās komitejās, kas atbild par kluba programmu, projektiem, profesionālo informāciju, jauniešu apmaiņu utt.

Kā es varu kļūt par rotarieti?

download (1)

Lai uzzinātu vairāk par Rotary organizāciju un tās darbību, ielūkojies tīmeklī: http://www.rotary.org.