Rotary draudzības apmaiņa

RFE

Rotary Draudzības Apmaiņa ir:
• starptautiskā apmaiņas programma rotariešiem un rotariešu pāriem.
• Tā nodrošina dalībniekus ar iespēju iepazīt citas kultūras, dzīvojot (uzturoties) rotariešu mājās, apmeklējot viņu klubus un piedaloties viņu kopienu dzīves aktivitātēs.

Apmaiņas mērķi ir:
• Ar šo pārrobežu vizīšu palīdzību sekmēt starptautisko sapratni un mieru.
• Veicināt starp-klubu attiecības, sadraudzību un kopīgu labdarības (kalpošanas) projektu realizēšanu.

Rotarieši, kas piedalās, gūst iespēju veidot ilgstošas draudzības un vienlaikus izpētīt dažādas pasaules vietas.

ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE_1 What is Rotary Friendship Exchange

ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE_1

RFE.ApplicationQuestionnaire

RFE Application_2015_

ROTARY Friendship Exchange D 2410_report 2015

Advertisements