2410 LATVIJA – ZVIEDRIJA

Johans Gustafsons (Johan Gustafsson) – Apgabala 2410 Gubernators 2019-2020

Johan Gustafsson_ pic

Pirms pāris dienām es saņēmu apgabala gubernatora amata ķēdi. Ar prieku un paļāvību raugos uz man priekšā stāvošo 2019.-2020. Rotary gadu. Gubernatoru maiņas ceremonijā tika atgādināts, ka esmu jau septītais Kalmāras Rotary kluba biedrs, kas kļuvis par apgabala gubernatoru.

Mana profesionālā pieredze saistās ar darbu rūpniecībā, kur esmu strādājis dažādos ar finanšu vadību saistītos amatos, kā arī bijis uzņēmumu izpilddirektors. Vairākus gadus strādāju par finanšu direktoru starptautiskā koncernā ar meitas uzņēmumiem vairākās ārvalstīs. Pēdējos piecpadsmit gadus vadu savu biznesa konsultāciju uzņēmumu ekonomikas un vadības jomā. Pirms pāris gadiem ieguvu organizācijas  ”StyrelseAkademien” sertifikātu, kas apliecina manu kvalifikāciju pildīt uzņēmumu valdes locekļa pienākumus. Šobrīd esmu atteicies no gandrīz visiem valdes locekļa amatiem uzņēmumu valdēs.

Savā dzīvē gandrīz vienmēr esmu bijis sabiedriski aktīvs dažādās brīvprātīgās organizācijās. Daudzus gadus darbojos par skautu vadītāju, esmu bijis aktīvs politiķis un aktīvs golfa kluba biedrs, bet gadu gaitā aizvien vairāk laika ieguldīju Rotary kustībā. 2002. gadā es kļuvu par Kalmāras Rotary kluba biedru. 2008.-2009. Rotary gadā uzņēmos kluba kasiera pienākumus, kurus pildīju līdz pat 2014.-2015. gadam, kad mani ievēlēja par kluba jaunprezidentu.

Pirms stāšanās gubernatora amatā piedalījos dažādās mācībās, kuru laikā man radās iespēja nodibināt daudz jaunu starptautisku kontaktu. Tas vistiešākajā veidā atbilst mūsu Rotary International prezidenta Marka D. Melonī (Mark D. Maloney) izvēlētajam moto: ”Rotary savieno pasauli”. Galvenās atziņas, ko paturu prātā pēc mācībām, saistās ar rūpēm par biedriem un elastīgu pieeju. Mums jārūpējas par saviem biedriem un jāgādā par biedru skaita palielināšanos! Viens no veidiem, kā kļūt elastīgākiem, ir būt atvērtiem pārmaiņām un uzklausīt mūsu gados jaunākos rotariešus. Ieklausīties un pārdomāt, ko mēs savos klubos varam darīt, lai vairāk atbilstu tam, ko gados jaunie rotarieši sagaida no mūsu organizācijas.

Likumdevēja padome, kas ir Rotary augstākā lēmējinstitūcija, šogad nolēma, ka arī Rotarakta klubi var kļūt par Rotary International biedriem. Šis lēmums veicina vēl ciešāku saiti starp Rotarakta un Rotary klubiem. Mūsu apgabalā ir vajadzīgs vairāk Rotaraktu klubu, jo tie ir organiska Rotary sastāvdaļa un loģisks posms ceļā uz dalību Rotary organizācijā.

Mūsu apgabals ir īpašs, jo tajā ietilpst divas valstis – Zviedrija un Latvija. Es šajā faktā redzu lielas priekšrocības un lieliskas iespējas mūsu apgabalā īstenot projektus, izmantojot ”Global Grant”piešķīrumus.

Rudenī es centīšos apmeklēt visus apgabala klubus. Es ar prieku gaidu šīs vizītes, jo apciemot citus Rotary klubus vienmēr ir interesanti un iedvesmojoši. Taču viesoties klubā kā apgabla gubernatoram ir pavisam savādāk – tāds iespaids man radies no daudzajām reizēm, kad mūsu klubā ir ciemojies apgabala vadītājs.

Uz tikšanos jaunajā Rotary gadā! Rotary savieno pasauli

Johans Gustafsons

 

Johan Gustafsson

Governor 2019-2020

District 2410 (Southeast Sweden & Latvia)

Member of Kalmar Rotary Club

flags

Storgatan 62 A, 392 31 KALMAR Sweden

Cell phone +46705493042

johan/at/gmpartner.se

logo