Līdzjūtība

Tu – saules ceļš un labā avots biji, kam, rimstot tecēt, mūsu sirdīs paliek joprojām mīlestības vilnis balts. (K. Apškrūma) Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rīga Rīdzene kluba prezidentam no mammas Lilijas atvadoties. Lai māmuļai gaišs un viegls Mūžības ceļš!

Mūžībā aizgājis Latvijas Rotary kustības atjaunotājs, izcilais atdzejotājs un filologs Valdis Bisenieks

Naktī uz 13. novembri mūžībā aizgājis izcilais tulkotājs, dzejnieks, filologs atjaunotās Latvijas Rotariešu kustības pirmais prezidents Valdis Bisenieks. (1928. 02.10. – 2017.13.11.) Sirsnīgs iejūtīgs vienmēr darbu pārņemts un ideju pārpilns, viņš piederēja to izredzēto lokam, kas juta un saprata valodas straumes, plūsmas un muzikalitāti. Valda Bisenieka atdzejas lieldarbi – vairāk nekā 25 gadus tapušais Gētes…