Mūžībā aizgājis Latvijas Rotary kustības atjaunotājs, izcilais atdzejotājs un filologs Valdis Bisenieks

Naktī uz 13. novembri mūžībā aizgājis izcilais tulkotājs, dzejnieks, filologs atjaunotās Latvijas Rotariešu kustības pirmais prezidents Valdis Bisenieks. (1928. 02.10. – 2017.13.11.) Sirsnīgs iejūtīgs vienmēr darbu pārņemts un ideju pārpilns, viņš piederēja to izredzēto lokam, kas juta un saprata valodas straumes, plūsmas un muzikalitāti. Valda Bisenieka atdzejas lieldarbi – vairāk nekā 25 gadus tapušais Gētes…